سوپر شارژ

سوپر شارژ

توربو شارژ

توربو شارژ وسیله ای است که با مکیدن هوا و انتقال آن به موتور ، باعث افزایش قدرت و بازده موتور می شود . توربو شارژ در قسمت فنی ماشینها بعد از موتور یکی از مهم ترین بخش ها می باشد . شرکت بازرگانی عباسی در زمینه فروش انواع توربو شارژ فعالیت می کند