لیست محصولات

**** توربوشارژر کامیون / اتوبوس __ سری ولوو
کامیون ولوو N10 جدید
کامیون ولوو N10 قدیم
کامیون ولوو NL10
کامیون ولوو N12 قدیم
کامیون و کشنده ولوو NL12
کامیون ولوو NH12
کامیون و کشنده ولوو N12 جدید
کامیون و کشنده ولوو F توربو
کامیون و کشنده ولوو F اینترکولر
کشنده ولوو FH12 420
کشنده ولوو FH12 440
کشنده ولوو FH12 460
کشنده ولوو FH13 440
کشنده ولوو FH13 480
کامیون ولوو FM9 300
کامیون ولوو FM9 340
کامیون ولوو FM13 440
اتوبوس ولوو B7 تیپ ۱
اتوبوس ولوو B7 تیپ ۲
اتوبوس ولوو B7 تیپ ۳
اتوبوس ولوو B9
اتوبوس ولوو B12


**** توربوشارژر کامیون / اتوبوس __ سری اسکانیا
کامیون اسکانیا ۱۱۱ وابیس
کامیون اسکانیا ۱۱۲ توربو
کامیون اسکانیا ۱۱۳ توربو
کشنده اسکانیا ۴۰۰ _ یورو۵
کشنده اسکانیا ۴۱۰
کشنده اسکانیا ۳۸۰
کشنده اسکانیا ۴۲۰
اتوبوس اسکانیا ۱۲ لیتری
اتوبوس اسکانیا ۱۳ لیتری
اتوبوس اسکانیا ۵ سیلندر شهری گازسوز آبخور
اتوبوس اسکانیا ۵ سیلندر شهری دیزلی


**** توربوشارژر کامیون / اتوبوس __ سری مرسدس بنز
کامیون بنز مایلر
کامیون بنز آتگو ۶ سیلندر
کامیون بنز آتگو ۴ سیلندر
کامیون بنز آکسور ۱۸۴۳
کامیون بنز آکتروس ۱۸۴۳
کامیون بنز ۹۱۱ پیچی
کامیون بنز ۹۱۱ بسطی
کشنده بنز ۸ سیلندر / جفت سوپر
اتوبوس بنز ۴۵۷
اتوبوس بنز (او۵۰۰)
اتوبوس بنز تراوگو
**** کامیون و کشنده _ هوو CNHTC
کشنده هوو قدیم
کشنده هوو جدید
کشنده هوو فراز
A7کشنده هوو

**** کامیون _ ماک
نیم سوپر ماک ۶۷۵
کامیون ماک قدیم ۶۷۵ __ حلزون۳۸۶

**** کامیون _ لیلاند
کامیون لیلاند ۴۱۱ _ چهارپیچ
کامیون لیلاند ۴۱۱ _ شش پیچ

**** کامیونت و مینی بوس _ هیوندا
مینی بوس هیوندا کروز توربو
کامیونت هیوندا مایتی اینترکولر
مینی بوس هیوندا کروز اینترکولر
کامیونت هیوندا مایتی جدید

**** کامیونت و مینی بوس _ ایسوزو
کامیونت ایسوزو ۵تن
کامیونت ایسوزو ۶تن و ۸تن
مینی بوس ایسوزو

**** کامیون و کشنده _ رنو
کامیون رنو میدلام ۲۷۰
کامیون رنو میدلام ۲۸۰
کشنده رنو پرمیوم ۴۴۰
**** توربوشارژر اتوبوس / مینی بوس / کشنده _ مان
اتوبوس مان گازسوز داخل شهری
اتوبوس مان یاوران خودرو ۴۳۰
کشنده مان ۴۲۰
کشنده مان ۴۶۰
کامیون مان ۶ چرخ
مینی بوس مان سپهر

**** توربوشارژر کشنده و اتوبوس _ ایویکو
کشنده ایویکو ۳۳۰
کشنده ایویکو ۳۸۰
کشنده ایویکو ۴۴۰
کامیون ایویکو _ یوروکارگو ۱۸۰
اتوبوس ایویکو _ داخل شهری

**** توربوشارژر کشنده دانگ فنگ
کامیون دانگ فنگ ۲۷۰
کشنده دانگ فنگ ۳۰۰
کشنده دانگ فنگ ۳۷۵
کشنده دانگ فنگ البرز
کشنده دانگ فنگ کاوه ۴۲۰

**** توربوشارژر کامیون / کشنده آمیکو
کامیون آمیکو ۶چرخ _ ۱۹۲۹
کامیون آمیکو ۱۰چرخ _ ۲۶۳۱
کشنده آمیکو ۲۶۴۲

**** توربوشارژر پیک آپ و کامیون / کاویان
پیک آپ کاویان ۱۰۶ و ۱۱۰
کامیون کاویان ۳۷۵
**** کامیون / کشنده / کامیونت / سواری
کشنده فاوFAW 420
BMC کشنده
کامیون کاماز جفت سوپر
کامیون ماز
کامیون داف ۳۳۰۰
اتوبوس کمنز شهری / پیشرو یدک
اتوبوس شهری / آکیا دویتچ
کامیونت الوند
کامیونت بادسان
کامیونت جک _ ۷تن
کامیونت فوتون
وانت نیسان گازوئیلی ۲۸۰۰
راه سازی
لودر ولوو L120
ZL40F لودرکوبلکو
ZL50G لودرکوبلکو
لودر کوماتسو W85
لودر کوماتسو W90

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.